Diajar Aksara Sunda Deui

Dina pangajaran Basa Sunda poe Saptu ieu, para pamilon atikan MTs Riyadlul Jannah diajarkeun deui nyerat aksara Sunda dina jejer 'Sisindiran'.

Posting Komentar

0 Komentar